gallery/topwin logo sans fond

TopWin deskundigheden

Ontwikkeling en uitvoering van de Corporate Strategie / MVB

Het hoofddoel van het bedrijf is het leveren van producten, diensten en werken conform de behoeften van de klanten. Bijgevolg moeten de strategische visie, opdrachten en waarden gedefinieerd worden zodat iedereen in het bedrijf aan deze doelstellingen bijdraagt. TopWin experts kunnen de Corporate strategie (= strategie van de onderneming) bepalen, en deze via change projecten uitvoeren, met een reporting van de resultaten aan het management.

Bedrijven besteden steeds meer leveringen, diensten en werken uit. Een goeie Procurement Strategie maakt belangrijke besparingen mogelijk. Het trekt ook nieuwe prestatieverleners aan (innovatie/digitalisering) en moedigt de leveranciers aan een duurzaamheidsplan uit te voeren (Corporate Social Responsibility CSR).

Change Management (Beheer van de veranderingen)

Noodzakelijke veranderingen worden geïdentificeerd door vergelijking van de bestaande situatie met de doelstellingen van het bedrijf. Deze kunnen d.m.v. change projecten uitgevoerd worden. Het analyseren van de behoeften en effect op de corporate doelstellingen bepaalt de prioriteiten in de uitvoering van deze projecten.

Een verandering moet een meerwaarde voor iedereen in het bedrijf zijn. Daarom ontwikkelen de TopWin experts het vertrouwen in de veranderingen en beschouwen menselijke aspecten als key succesfactoren in de change management.

Performance / Innovation (Prestatie / Innovatie)

Voor hun optimalisatie, moeten processen gestandaardiseerd en in kaart gebracht worden. Dankzij het meten van kritische punten via KPI’s, kunnen deze processen worden aangepast met Lean Management aanpak. Tijdens de analyse van het proces is het voordelig nieuwe innovaties te ontwikkelen en een gedeelte of alle taken proberen te digitaliseren. TopWin experts hebben deze benadering op een aantal afdelingen reeds uitgevoerd, in het bijzonder op een Procurement dienst.

Sales / Procurement (Verkoop / Aankoop)

TopWin experts kunnen allerlei contracten voor leveringen, diensten en werken beheren, zowel als verkoper of als aankoper. Ze groeperen klanten en leveranciers in categorieën om de beste win-win contracten te definiëren. Naar gelang van de behoeften:

  • Ze kunnen de markt verkennen;
  • Ze schrijven het lastenboek, ze vragen de offertes en onderhandelen de contracten;
  • Ze beheren de contractuele voorwaarden tijdens de uitvoeringsfase zolang deze contracten significante risico’s op het bedrijf kunnen veroorzaken.

De experts van TopWin beheren zowel privaatrechtelijke contracten als overheidsopdrachten. Ze beheren complexe contracten, waaronder enkelen met een TCO-aanpak (Total Cost of Ownership), met nieuwe technologieën, met ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en implementatie van nieuwe afdelingen.

Project Management (Beheer van de projecten)

TopWin experts beheren projecten met hoog professionele eisen, volgens een bepaald budget en planning, om de resultaten met zo weinig mogelijk risico’s te bereiken.

Ze kunnen verschillende types van projecten beheren, zoals:

  • Industriële projecten: werken nieuwbouw, gebouwtechnieken, HVAC, projecten voor de levensmiddelenindustrie, ziekenhuisprojecten, spoorwegprojecten, projecten voor energiesector, IT, …
  • Change projecten met als doel een organisatie te optimaliseren, processen te digitaliseren, bekwaamheden te ontwikkelen, ….
gallery/190418 - 5 topwin skills